Beschikken over countervailing power en aansluiten

bij actuele fonds- of marktontwikkelingen